Dexcom

Välkommen till Dexcom Clarity, din
applikation för diabeteshantering.

Ladda upp glukosinformation från en Dexcom CGM-enhet och visa sedan informationen i lättlästa kurvor. Du kan visa trender, statistik och information dag för dag, och sedan skicka dessa via e-post till din vårdpersonal – direkt från webbplatsen Dexcom Clarity.